מדריך ניוד קרן פנסיה או קופת גמל

ניוד קרן פנסיה / קופת גמל: מדריך העברת חסכונות

מתי ולמה כדאי לנייד חסכונות פנסיוניים

האם יש לכם קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות?
האם אתם מרוצים מדמי הניהול ומהתשואות שאתם מקבלים?

לדוגמה: הפחתת דמי ניהול ב-0.1% (בעיקר עבור חוסך צעיר יחסית) משמעותה הגדלת החיסכון בעשרות ואף במאות אלפי שקלים בעתיד.

העברת כספים פנסיוניים באמצעות ניוד קרן פנסיה או קופת גמל, מאפשרת גמישות רבה ולעיתים רבות גם חיסכון בכסף. החוסך יכול לקבוע בעצמו את תמהיל מסלולי ההשקעה, לנהל ברמה כזו או אחרת את החיסכון הפנסיוני ואף להתמקח על דמי הניהול החדשים.

כמו כן מומלץ לנייד קרנות פנסיה או קופות גמל לא פעילות (כמו גם ביטוחי מנהלים), זאת כדי לשפר תנאים ולהגדיל את החיסכון העתידי. אופציה נוספת היא ניוד של כספי פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות למוצר חדשני בשם IRA. מוצר זה מאפשר שליטה וניהול עצמאיים שלכם בכל המתרחש בחסכונותיכם הפנסיוניים.

תקנות ניוד כספים – העברת חסכונות ממוצר אחד לשני

קרן פנסיה וקופת גמל הם שני מוצרי החיסכון הפנסיוני הנפוצים ביותר. כאן המקום לציין כי בהוראת המדינה החל מקיץ 2023, ביטוח מנהלים כבר אינו רלוונטי כחלופה לקרן פנסיה. ההמלצה היא לנייד ביטוחי מנהלים קיימים אל מוצרים אחרים.

לפי תקנות הניוד, החל מ-2008 ניתן לבצע ניוד כספים בין כל אחד מהמוצרים הללו. כמו כן ניתן לבצע ניוד של קרן השתלמות רק אל קרן השתלמות אחרת. אם נרצה לנייד קרן השתלמות אל מוצר אחר במהותו, כגון קרן פנסיה או קופת גמל, נצטרך לחכות שקרן ההשתלמות המעבירה תהיה נזילה ללא הפקדות מעל לתקרה המוטבת (כלומר פטורה ממס).

לא ניתן לנייד כספים במקרים הבאים:

 • עיקול, שעבוד או הלוואה על החשבון.
 • החוסך מקבל קצבת זקנה או ביקש לקבל קצבת נכות.
 • החוסך נפטר או שהקופה המקבלת סגורה לקבלת עמיתים חדשים.
 • כמו כן לא ניתן לנייד קרנות פנסיה ותיקות, אלא רק חדשות.

מותר לאחד חשבונות רק אם הוותק בחשבון המקבל לא גבוה יותר מהחשבון המעביר. מותר לפצל חשבונות בקופת גמל לתגמולים אך לא בקרנות השתלמות.

ניוד פנסיה פעילה / לא פעילה – שמירה על זכויות ביטוחיות

אפשרות אחת היא להעביר כספים פנסיוניים מקרן פנסיה קיימת, לקרן פנסיה שונה הנמצאת אצל ספק שירות אחר. במצב זה יש להכיר כמה מושגים בסיסיים:

 • קרן פנסיה פעילה / עמית פעיל.
 • קרן פנסיה לא פעילה / עמית לא פעיל.
 • קרן פנסיה מעבירה.
 • קרן פנסיה מקבלת.

כאשר מדובר בניוד קרן פנסיה פעילה (כלומר קרן שבה מבוצעות הפקדות שוטפות) – יישמרו הזכויות הביטוחיות והוותק שנצבר במעבר בין הקרן המעבירה למקבלת. כאשר מדובר בניוד קרן פנסיה לא פעילה – עשויים להיות שינויים בגובה הכיסוי הביטוחי, בשל גיל כניסה גבוה יותר לקרן המקבלת.

איך יודעים האם יש לי פנסיה או קופת גמל לא פעילה על שמי? ניתן לבצע איתור כספים אבודים באתר הר הכסף הממשלתי. כך תוכלו לקבל החלטות בנוגע לניודים הדרושים. מומלץ מאוד לקבל ייעוץ מקצועי בנושא הזה מיועץ פנסיוני מורשה.

ניוד פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות ל-IRA

אפשרות נוספת היא ניוד כספים פנסיוניים, קופות גמל וקרנות השתלמות לאפיק הנקרא IRA. מדובר בקופת גמל בניהול אישי, המאפשרת שליטה גדולה יותר במתרחש בהשוואה לאפיקי החיסכון הקיימים כיום. הרחבה בנושא IRA ניתן למצוא כאן >

בדיקות לביצוע לאחר המעבר / הניוד

לאחר שבוצע ניוד הכספים מאפיק אחד לאחר, חשוב לבדוק את קיומן של הנקודות הבאות:

 • אם הובטחו לכם דמי ניהול נמוכים יותר הודות למעבר, יש לוודא שאתם אכן מקבלים את מה שהובטח.
 • יש לוודא שהכספים אכן עברו מהקרן המעבירה לקרן המקבלת (מומלץ לקבל מסמכים מכל קרן המעידים על הביצוע).
 • יש לוודא שרישום הכספים יישאר זהה לאחר המעבר: קרן מקיפה, קרן כללית, רישום המעסיקים הנכונים, כספי פיצויים וכספי תגמולים.
 • יש לוודא שנשמרו הכיסויים הביטוחיים וכן תקופת האכשרה, ולעומת זאת לוודא שגיל הכניסה עודכן בהתאם.

מעוניינים לנייד? לא בטוחים מה מתאים?
פנו למומחים שלנו וקבלו ייעוץ מקצועי >