קצבה מזכה לעומת קצבה מוכרת

קצבה מזכה לעומת מוכרת – איך לקבל יותר כסף בפנסיה

מדינת ישראל מחייבת אותנו ואת המעסיקים שלנו, להפריש מדי חודש סכום מינימלי לטובת חיסכון פנסיוני. כספים אלו מיועדים למימוש החל מגיל פרישה בלבד. משיכה מוקדמת טרם גיל הזכאות, תחייב אותנו לשלם 35% מס מהשקל הראשון. בהחלט לא משתלם.

עם זאת רבים אינם מודעים לכך שקצבת הפנסיה אינה אחידה, ובהינתן תנאים מסוימים ניתן לשלם עליה פחות מס (כלומר, לקבל יותר כסף מהחיסכון הפנסיוני). לצורך כך, המדינה מחלקת את קצבאות הפנסיה לשני סוגים עיקריים מבחינת מס – קצבה מזכה וקצבה מוכרת. בנוסף קיים מושג שלישי בשם קצבה אחרת, אך לא נעסוק בו במדריך זה.

מהי קצבה מזכה

הפקדות לפנסיה שקיבלו הטבת מס במעמד ההפקדה (ולפיכך לא שולם עליהן מס) – חייבות במס בעת משיכת הכספים. הפקדות אלו מתבצעות בדרך כלל על ידי המעסיק כאשר מדובר על פנסיה תקציבית, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. ניתן למשוך קצבה מזכה החל מגיל 60 כולל תשלום מס, ורק החל מגיל הזכאות ניתן יהיה לקבל פטור כלשהו ממס במסגרת הליך של קיבוע זכויות.

מהי קצבה מוכרת

הפקדות לפנסיה שכבר שולם עבורן מס במעמד ההפקדה (בדרך כלל על ידי העובד) – לא חייבות במס בעת משיכת הכספים. לפיכך מדובר בקצבה פטורה ממס, למעט מקרים של פנסיות ותיקות או פנסיות תקציביות שאין בהן רכיב של קצבה מוכרת. כלומר, ניתן למשוך קצבה מוכרת החל מגיל 60 ללא תשלום מס כלל.

איך נדע האם יש לנו קצבה מוכרת או מזכה

ראשית חוכמה, לכל החוסכים לפנסיה יש קצבה מזכה. זוהי הפנסיה הבסיסית הידועה והמוכרת לכולנו.

באשר לקצבה מוכרת, לא תמיד היא קיימת ולרוב קשה לאתר אותה; לכן כדאי לדעת מה מצבנו (רצוי באמצעות ייעוץ פנסיוני מקצועי, במטרה "לסמן" בצורה נכונה את הכספים הפטורים ממס).

דרך אחת בה ניתן לבדוק באופן עצמאי האם יש לכם קצבה מוכרת בחיסכון הפנסיוני, היא בדיקה של דוחות הפנסיה השנתיים. בכל דוח / אישור יש טבלה המציינת כמה מהסכום מופקד בקצבה מזכה, וכמה ממנו מופקד בקצבה מוכרת.

הנה כמה דוגמאות לדרכים בהן ניתן ליצור לעצמנו קצבת פנסיה מוכרת:

  • הפקדות מעסיק מעל גבול מסוים בחודש (במשכורת מעל 30,000 ש"ח נכון ל-2024).
  • הפקדות שכיר מעל גבול מסוים בחודש (במשכורת מעל 12,500 ש"ח נכון ל-2024).
  • הפקדות עצמאי מעל סכום מסוים בשנה (בסך של יותר מ-38,400 ש"ח נכון ל-2024). אם תעדיפו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, תשלמו עליהם רק 15% מס רווח נומינלי במקום 25% מס רווח ריאלי. דרך זו נקראת גם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
  • הפקדות לקופת גמל להשקעה (עד התקרה המותרת) יספקו קצבה פטורה ממס החל מגיל 60; זאת בהינתן שהכספים יעברו לקופה משלמת קצבה. כלומר מדובר בתוספת פטורה ממס לכספי הפנסיה.
  • קופת גמל שניתנה בירושה, בתנאי שהמשיכה תהיה כקצבה החל מגיל 60.
  • וכן דרכים נוספות שכדאי (וחובה) להכיר באמצעות תכנון פרישה מקצועי.

משיכת פיצויים פוגעת בקצבה המזכה

כאן המקום לציין שאם משכתם פיצויי פיטורים ב-32 שנות העבודה שקדמו לפרישה, הם מופחתים מסכום הפטור שתוכלו לקבל בפרישה (שימו לב, מדובר בשנות עבודה ולא ב-32 שנים קלנדריות). החישוב נעשה לפי גובה המשיכה הכולל לאורך שנות העבודה כפול מקדם של 1.35. כך יוצא שאם לא מספיק שמשיכת פיצויים ממילא פוגעת לנו בפנסיה העתידית, הרי שבנוסף היא תפגע לנו גם בפטור ממס על הקצבה המזכה.

מתי חשוב להכיר את המושגים הללו

לכאורה מדובר במושגים שיהיו רלוונטיים רק בגיל הפרישה ואילך, אך למעשה זה לא ממש מדויק. אם לא נוודא מראש, כבר בגיל צעיר יחסית, שיש לנו גם קצבה מוכרת – כל כספי הפנסיה עשויים להתרכז אך ורק באפיק הקצבה המזכה.

מה זה אומר בפועל? שבמקרה כזה לא תצטבר לנו שום קצבה מוכרת, והחל מיום הפרישה לגמלאות נאלץ להסתפק רק בפטור החלקי של הקצבה המזכה, עד לגובה תקרה מסוימת (כ-52% פטור נכון לשנת 2024 ו-67% פטור החל משנת 2025).

באפיק הקצבה המזכה מדובר בפטור בסכום קבוע, לא משנה מה גודל הקצבה עצמה; זאת מכיוון שיש תקרת פטור. בקצבה המוכרת, לעומת זאת, נוכל לקבל פטור מס מלא על כל הסכום שהצטבר באפיק זה.

חשיבותו של ייעוץ פנסיוני

חשוב לזכור שכל פעולה שאנו עושים (או לא עושים) בפנסיה בגיל צעיר, תקבל משנה חשיבות פי כמה וכמה ביום בו נפרוש (אפקט הריבית דריבית, אם ניתן לקרוא לזה כך). אם לא נדאג לקצבה מוכרת מבעוד מועד, פשוט לא תהיה לנו כזו – וחבל.

ייעוץ פנסיוני מקצועי יסייע לנו לוודא האם יש לנו גם קצבה מוכרת בנוסף למזכה, כמה כספים הצטברו שם ומה לעשות במקרה שבו אין לנו קצבה מוכרת. מדובר בעשרות ואף מאות אלפי שקלים שניתן להוסיף לפנסיה, ורצוי כבר מגיל צעיר.

לקבלת ייעוץ פנו למומחים של סירה פיננסים.